Produktion av skräddarsydda möblerär en process som kombinerar både tekniskt och kreativt tänkande, där de bästa resultaten uppnås genom samarbete mellan specialister från flera olika områden.

Denna process övervakas och hanteras, som helhet, av en erfaren projektledare, som fungerar som en gemensam kontaktpunkt mellan berörda parter. Som vår kund kommer du alltid ha en dedikerad projektledare som du kan vända dig till, med dina frågor och som tar ansvar för ditt projekt.

Vi har ett personligt och vänligt tillvägagångssätt i alla våra kommunikationer och hjälper dig gärna att tänka igenom och uppfylla dina eventuella ytterligare önskemål som kan uppstå under projektets gång.